Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő

Név: Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft

Adószám: 14288856-2-04

Levelezési cím: 5700 Gyula, Külterület 0272/168 hrsz

E-mail: info@gyulaipalinka.hu

Tárhelyszolgáltató:

Név: Unas Online Kft
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Adószám: 14114113-2-08
E-mail: unas@unas.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-115047/2017

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó

Név:Microfox Informatikai Kft
Székhely 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi u 3
Tel:+ 36 66 581 630 
Web: www.microfox.hu

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelő

Név: Seres Könyvelő Kft
Székhely: 5600 Békéscsaba Bajza u 1

 Áruszállítással összefüggő adatkezelő

Név: Magyar Posta Zrt

Székhely: 1540 Budapest

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó neve: OTP Bank Nyrt (10537914-44-4)

Az adatfeldolgozó székhelye: 1051 Budapest, Nádor u 16
Tel: +36 3 666 666

E-mail cím: kommunikacio@otpbank.hu

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

Mi az a cookie?

Az adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett coocie-kat használ. A coocie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az ön böngészőjének küld el azzal a céllal, elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát  és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A coocie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az ön eszköze tárol, ezzel az ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartamát az egyes cookie-k vonatkozó leírása tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerzédéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül ön nem vásárol, csak látogatója  a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésénél írtak vonatkozhatnak önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósult adatkezelések részletesebben:

Kezelt adatok

A természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma és az ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

5 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

Az adatkezelés jogalapja

Az ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani. A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltételek

Kezelt adatok

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím, engedélyszám, adóazonosító vagy egyéni vállalkozói azonosító száma, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció/ szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig( törlési kérelméig)

Az adatkezelés jogalapja

Az ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára

A rendelés visszaigazolása

Kezelt adatok

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím, engedélyszám, adóazonosító vagy egyéni vállalkozói azonosító száma, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontját kezeli.tok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Amennyiben ön rendelést adott le a webshopon, akkor az adatkezelés és az ad

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció/ szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig( törlési kérelméig), vásárlást követő 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja

Az ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrízni.

Az adatkezelés jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159.§ (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrízni.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termékek kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok:

A természetes személy nevét, szállítási címét, telefonszámát, rendelés áruértékét

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés)

Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben ön panasszal fordul hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma

Az adatkezelés időtartama: a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrízzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrízni.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

-a hozzájárulás visszavonásának joga

-személyes adatokhoz és az endekapcsolatos információkhoz való hozzáférés

-helyesbítéshez való jog

-adatkezelés korlátozása

-törléshez való jog

-tiltakozáshoz való jog

-hordozhatósághoz való jog

Amennyiben Ön jogaival kíván élni, az az ön azonosításával jár együtt, valamit az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az adatkezelő e-mail fiókjában elérhető lesz az ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatásban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30  napon belül válaszolja meg az adatkezelő.

Ön bármikor jogosult adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkbő töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk ön felé teljesíteni a szállítást. Emellett ha a vásárlásmár megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamit ha önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásásval kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. alapján.